مردی در لباس کار خود لانه پرنده پیدا کرد

مدت‌هاست که استفاده از لباس کار مناسب به عنوان یکی از بهترین راه‌های ارتقای ایمنی و حفاظت در محیط کار مطرح شده است.

با این حال با وجود چنین اظهاراتی، هنوز هم بسیاری از شرکت ها و افراد وجود دارند که اهمیت چنین چیزی را دست کم می گیرند.

برخی آن را سرمایه‌گذاری ضروری می‌دانند در حالی که برخی دیگر اطمینان یافتن از اینکه از سر تا پا محافظ لازم را به کار می‌برند، بسیار وقت‌گیر و پر زحمت می‌دانند.

اول از همه، ذکر این نکته مهم است که مقامات در سیدنی و همچنین در بقیه استرالیا، قوانین و مقررات متعددی را در مورد چگونگی ارتقای ایمنی در محل کار توسط سایت‌های ساختمانی وضع کرده‌اند.

این بدان معنی است که مقامات مربوطه لباس های ایمنی را تجویز کرده اند که بر اساس خطراتی که ارزیابی می شود ضروری است.

لباس

اگر شرکت نتواند کارکنان را وادار به پوشیدن لباس مناسب کند آنها در معرض خطر قانونی برای چنین اقدامی قرار خواهند گرفت زیرا این کار باعث سهل انگاری مدیریت می شود.

به طور کلی، لباس مناسب مهم است زیرا ایمنی اعضای نیروی کار را ارتقا می دهد و خطرات آشکار را کاهش می دهد.

در حالی که ممکن است کنترل‌های اداری و مهندسی برای کاهش خطرات وجود داشته باشد ممکن است ناکافی باشند، به همین دلیل پوشیدن لباس تجویز شده بسیار مهم است.

یکی از ضروریاتی که ممکن است در محل کار مورد نیاز باشد، دستگاه تنفس است این امر به ویژه در صورتی که تهویه کافی در ناحیه کار وجود نداشته باشد و گمان می رود هوا با مواد شیمیایی مورد استفاده در کار آلوده شده باشد، ضروری است.

لباس ایمنی مناسب همچنین مستلزم نیاز به استفاده از عینک و سایر مواردی است که برای محافظت کامل از چشم طراحی شده است.

به عنوان مثال، ممکن است مواد شیمیایی به طور تصادفی در چشمان شما پاشیده شود و باعث سوزش و سایر اشکال درد شود که استفاده از محافظ را ضروری می کند.